כיתת מוזיקה, בית ספר הירדן,תל אביב

כיתת מוזיקה,ביה"ס הירדן-תל אביב